Amazon FBA gồm rất nhiều loại chi phí. Để tham gia vào thị trường, bạn cần phải biết rõ để tính toán doanh thu và lợi nhuận.

Các Loại Phí Khi Bán Hàng Trên Amazon

Các loại phí bao gồm:

  • Phí tài khoản người bán (Phí cố định hàng tháng).
  • Phí giới thiệu (Mất phí sau khi bán được hàng).
  • Monthly Storage Fees (Mất phí sau khi bán được hàng).
  • Pick, Pack & Weight Handling Fees (Mất phí sau khi bán được hàng).

Phí tài khoản người bán

Amazon cung cấp 2 loại tài khoản người bán ở Amazon. Các khoản phí và tính năng của từng loại được hướng tới những nhu cầu bán hàng cụ thể của các doanh nghiệp:

  • Tài khoản cá nhân (Individual Seller Account): Miễn phí hàng tháng, tuy nhiên bạn sẽ mất khoảng 0.99$ cho mỗi sản phẩm bán ra.
  • Tài khoản chuyên nghiệp (Pro Merchant Account): Phí duy trì là $39.99 và bạn sẽ không mất phí 0.99$ cho mỗi sản phẩm bán ra như tài khoản cá nhân

Do có sự khác nhau về phí hàng tháng, nên với mỗi loại tài khoản sẽ có những tính năng phù hợp với từng loại doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Tài khoản cá nhân chỉ cho phép bạn bán tối đa 40 sản phẩm mỗi tháng và bị hạn chế rất nhiều. Do đó bạn hãy đăng ký tài khoản chuyên nghiệp để phát triển doanh nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn.

Phí giới thiệu

Phí giới thiệu sẽ được tính cho cả tài khoản cá nhân và tài khoản chuyên nghiệp. Tùy theo từng danh mục (category) và giá mà phí giới thiệu (Referral Fees) sẽ khác nhau.

Phí giới thiệu được tính bằng 6% đến 20% giá bán (tùy category) nhưng trung bình là 15% giá bán. Bạn hãy tham khảo link sau

Trong đó:

  • Categories: Danh mục sản phẩm của bạn (bạn có thể thấy phí giới thiệu trong khoảng từ 6%-20%)
  • Referral Fee Percentages: % phí giới thiệu nhân với giá bán.
  • Applicable Minimum Referral Fee: Phí giới thiệu tối thiểu áp dụng

Amazon FBA fee

Tạm kết

Những chi phí trên đây chỉ là những chi phí cơ bản để bạn hiểu một sản phẩm khi bán trên Amazon sẽ mất những chi phí cố định như thế nào.

Những chi phí về launching, marketing, quảng cáo…mình sẽ đề cập chi tiết ở một bài viết khác.

Hy vọng, với bài viết này các bạn hiểu được sơ bộ về các loại phí phải trả cho Amazon khi bán hàng Amazon FBA.